Śladami Marianny Orańskiej

Marianna Orańska, córka Wilhelma Orańskiego. To jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Odkryj jej wpływ na politykę, życie rodzinne, pasje i kontrowersje wokół niej. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia tej barwnej postaci. Więcej na: https://palacmarianny.com.pl/ Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Thursday Sep 21, 2023

Czy to, jacy jesteśmy, zawdzięczamy naszym przodkom? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Powiązania dynastyczne Marianny Orańskiej mogłyby uprawniać do odpowiedzi twierdzącej. Królewna obdarzona wyjątkowymi cechami charakteru pochodziła bowiem z najstarszych i najbardziej znamienitych europejskich rodów. Szukając przodków naszej bohaterki, zawędrujemy do Francji, Niderlandów, Prus i do Polski. Tak, tak! Do Polski właśnie! Jak to możliwe? Wyjaśnienie znajduje się w treści ostatniego odcinka.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023

Gdziekolwiek dzisiaj nie postawić stopy na obszarze dawnych dóbr Marianny Orańskiej, tam można napotkać ślady działalności gospodarczej i społecznej tej niezwykłej kobiety.  
W 11. odcinku udajemy się na wędrówkę Szlakiem Marianny Orańskiej. Trasa jest długa i gęsta od informacji o większych lub mniejszych inwestycjach niderlandzkiej królewny. W samym Kamieńcu Ząbkowickim, prócz wielokrotnie wspomnianego pałacu, znajdowały się obiekty ufundowane przez nią lub jej syna, a służące społeczeństwu.  Na pewno warto jeszcze zajrzeć do wielu innych miejscowości, na przykład do Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Międzygórza, Stronia Śląskiego lub pod Śnieżnik. Wszędzie tam znajdziemy obiekty powstałe dzięki pomysłom Dobrej Pani.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami. 

Thursday Sep 21, 2023

Kamienieckie Państwo – tak nazywali niektórzy posiadłości Marianny Orańskiej na Dolnym Śląsku. W odcinku znajdują się informacje o tym, jak królewna niderlandzka powiększała swoje dobra na tym obszarze i czego tam dokonała. Śledząc listę kolejnych zakupów i inwestycji, można się przekonać, jak przemyślane to były działania. Warto tu zauważyć, że jej projekty wyprzedzały epokę, a Marianna Orańska sama była prawdziwą kapitalistką. Należy jednak podkreślić, iż jej wersja kapitalizmu miała ludzkie oblicze. Nie darmo mieszkańcy wsi i miasteczek Kamienieckiego Państwa nazywali ją Dobrą Panią.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023

Ten odcinek pozwala skupić się na jednym z charakterystycznych a zarazem najbardziej imponujących pomysłów zrealizowanych w kompleksie parkowo-pałacowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Mowa o tarasach i fontannach. Opisy roślinności umieszczonej na tarasach pozwalają na wyobrażenie obrazów zapierających dech w piersiach. Jeśli dodatkowo w naszej wyobraźni uruchomimy skomplikowany system fontann, otrzymamy widowisko, jakie trudno byłoby stworzyć nawet w dzisiejszych czasach.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠ 
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Pałac Marianny Orańskiej

Thursday Sep 21, 2023

Thursday Sep 21, 2023

Ten odcinek przenosi nas do współczesności. Podano w nim informacje pozwalające porównać to, co powstało w czasach Marianny lub jej syna Albrechta, z tym, co zachowało się do dzisiaj lub zostało zrewitalizowane. Zainteresowany turysta się dowie, które pomieszczenia można zwiedzać i jakiego rodzaju ciekawostek oczekiwać. W odcinku umieszczono również dane kontaktowe oraz praktyczne wskazówki dla zwiedzających.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠ 
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023

Dokonania Marianny Orańskiej uprawniają do nazwania jej wizjonerką. Nawet jeśli pamiętamy, że pracowali dla niej wybitni projektanci, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to ona ostatecznie decydowała o wyglądzie i funkcjach pałacowych pomieszczeń oraz o wszystkim, co otaczało rezydencję – park z imponującymi tarasami i fontannami, ogród i sad.  
W tym odcinku znalazły się informacje o kompleksie pałacowo-parkowym, licznych i różnorodnych nasadzeniach, romantycznych budowlach oraz losach jednego z największych tego typu założeń w Europie.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023

Mogłoby nie być wielkich dzieł Marianny Orańskiej, gdyby nie jedna ważna cecha jej charakteru. Jak mało kto znała się na ludziach i umiała z nich wydobyć to, co najlepsze. Jednym ze „skarbów” wyłowionych spośród rzeszy ówczesnych fachowców był mistrz budowlany Ferdynand Martius.
W tym odcinku opowiadamy o przyjaźni inwestorki pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim z nadwornym mistrzem budowlanym. Przyjaźń tę ukazuje korespondencja prowadzona przez trzydzieści lat, a zachowana w rodzinnych archiwach potomków Martiusa.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠ 
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023

Marianna Orańska to kobieta odważna, zdolna do łamania reguł obyczajowych.  
W tym odcinku pokazujemy, że była osobą nietuzinkową nie tylko w swoich czasach. Za sprawą szeregu wyjątkowych cech charakteru także dziś mogłaby być wzorem dla wielu przedsiębiorczych kobiet. Odziedziczone po matce dobra na Dolnym Śląsku powiększyła, wielokrotnie pomnażając majątek, a do największych dzieł jej życia należy pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Odcinek zawiera informacje o tym, dlaczego królewna niderlandzka zdecydowała się na tak poważną inwestycję, kto był głównym projektantem pałacu i jaki wpływ na jego ostateczny kształt miała sama Marianna. Wytrwały słuchacz dowie się również, jak przebiegała budowa i pozna jej dalsze losy.
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠ 
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Czas miłości i smutku

Thursday Sep 21, 2023

Thursday Sep 21, 2023

Małżeństwo Marianny formalnie przetrwało niespełna dziewiętnaście lat. W rzeczywistości dużo mniej, bo zdrady Albrechta zaczęły się wcześniej. Mąż widział ją wyłącznie w roli kobiety rodzącej następców. Gdyby patrzyła przez palce na jego romanse, a nawet sama szukała kochanków, wszystko byłoby w porządku. Mogła zachować przywileje i status szanowanej małżonki, lecz obłuda była jej obca. Postanowiła postąpić wbrew powszechnie praktykowanej hipokryzji.
W tym odcinku poznacie historię wielkiej miłości Marianny Orańskiej i dowiecie się o tragedii, która dotknęła kochanków.  
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: ⁠palacmarianny.com.pl⁠
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Thursday Sep 21, 2023


Stając na ślubnym kobiercu, dwudziestoletnia Marianna Orańska miała prawo oczekiwać, że będzie szczęśliwa w małżeństwie. Miała mnóstwo marzeń i nadzieję na bycie dobrą, kochającą i kochaną żoną oraz matką.  
W tym odcinku się dowiecie, które z marzeń się spełniły, dlaczego małżeństwo okazało się rozczarowaniem i jakie lekarstwo pomogło królewnie uleczyć rany duszy. 
Transkrypcję tego i pozostałych odcinków przeczytasz na: palacmarianny.com.pl
Seria podcastów powstała w ramach projektu “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Głównym celem tych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.   

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Pałac Marianny Orańskiej

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320